Hari Air Sedunia


Semalam berlangsungnya sambutan air sedunia. Air merupakan sumber utama kehidupan manusia di alam ini. Secara saintifiknya, air terdiri daripada 2 molekul atom hydrogen dan 1 molekul atom oksigen. Ia membentuk ikatan yang kuat dan tidak mudah untuk dipisahkan.

Air ialah punca kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia seringkali melakukan kerosakan terhadap air. Manusia meracuni sumber air dengan kimia, toksik, minyak dan juga darah – darah manusia. Manusia ingin menjadi raja di alam ini. Raja kepada haiwan, kepada hutan –hutan, bukit bukau, gunung – ganang, tanah – tanih, sungai – sungai, tasik dan kolam.

Manusia selalu sombong dan bangga diri. Manusia tidak tahu sebenarnya mereka memiliki kelemahan yang amat nyata. Manusia hanya diberi pinjam sedikit kudrat buat hidup di alam yang fana ini. Manusia tidak ingin bersahabat dengan alam lagi. Mungkin kerana manusia merasa dia cukup hebat dengan akal dan fikiran yang hanya semata-mata pinjaman.

Manusia menyebabkan adakalnya air mengamuk luar biasa. Amukan yang mengganas, badai tsunami yang mengelombang tinggi melambungkan rumah - rumah dan manusia. Inilah petaka dan petanda apabila manusia tidak menghormati hak asasi alam ini. Manusia perlu sedar bahawa dia tidak mampu mencipta air. Kebergantungan manusia terhadap air bagaikan isi dengan kuku dan ibarat aur dengan tebing.

Manusia perlu kembali kepada Allah SWT memahami tugas sebagai pemakmur alam bukan pemusnah alam. Manusia sebagai pembangun alam bukanya penjenayah alam. Manusia seharusnya memelihara kestabilan ekosistem alam bukannya teroris alam. Air merupakan harta pusaka paling bernilai di alam ini.