Aku Bimbang, Khuatir

Aku sungguh bimbang sekali
Bahawa umat kita tidak akan bangkit lagi
Bukan kerana tiada pemimpin berwibawa di setiap bidang
Bukan kerana pertumbuhan ekonomi tidak cemerlang
Bukan kerana suasana politik yang tiada aman
Bukan kerana rakyat jelata malas berusaha siang malam

Aku khuatir umat kita tidak akan bangkit lagi,
Kerana pemimpin berwibawa di setiap bidang tidak didengarkan
Suara mereka yang berani-benar tentu tidak menyedapkan
Cadangan mereka mengislahkan perkara mengambil masa

Bukan untuk cepat mencari untung mengira laba
Bukan juga untuk menangi pilihan raya kan tiba
Bukan untuk menagih liputan media massa
Hanya inginkan kejayaan berkekalan
Mendapat keredhaan di dua kehidupan
Aku khuatir umat kita tidak akan bangkit lagi,
Kerana pertumbukan ekonomi cemerlang tidak digunakan
Untuk mengukuh akhlak tinggi di peringkat atasan
Yang mudah berubah dengan longgokan kekayaan
Yang takabbur lalu merendah bidang tak menguntungkan.
Aku takut umat kita tidak akan bangkit lagi
Walau ekonomi melambung tinggi
Umatku sibuk membeli saham menjual budi
Anggap sekolah, madrasah tidak bererti jika gagal meningkatkan gaji
Universiti tidak dinilai secara insane, hanya patuh nafsu industri
Yang sering berubah mengikut pasaran
Pasaran berubah mengikut perasaan.
Aku bimbang walaupun suasana politik begitu aman
Rakyatku sentiasa ditakutkan dengan cerita khayalan
Tidak berani menyata kata walau hak didusta selalu
Tidak sanggup membuka mata walau muka diconteng melulu
Tidak malu membuat fitnah walau berada di pintu Kaabah
Tidak gentar pada al-Haqq kerana takut hilang anugerah.
Aku bimbang umatku tidak akan bangkit lagi
Kerana yang malas selalu diganjari
Kerana pandai memuji tinggi
Kerana terlalu tunduk mematuhi
Tanpa mengira ajaran amaran Ilahi
Tanpa mengikut undang-undang negeri
Ulama dapat dibeli, hakim dapat ditakuti.
Bagaimana kita akan bangkit semula melawan musuh
Jika ayam jantan yang senang berkokok setiap subuh
Membuka mata bangsa, menjernihkan yang lama keruh
Dipotong lidahnya, disepak terajang si anak bodoh?
Aku sungguh bimbang kita akan terus begini
Kerana puyuh pentadbir diangkat mengawal helang ilmi
Tata-cara sekolah rendah diguna-pakai di universiti tinggi
Kaedah mengurus wang dipertuhankan, dianggap suci
Diguna membangun insan, menilai sumbangan ulama dan Nabi.
Kita akan terus begini seribu tahun lagi
Kerana tabiat buruk membazir sentiasa diulangi:
Suka merungkai semula ikatan yang telah diikat kejap
Membuka kembali tenunan halus nan telah lama siap
Menebang pokok meranti tinggi, rendang dan tegap
Semata-mata kerana benci, dengki dan hasad!
Bagaimana kita akan bangkit semula
Memimpin dunia mendapat syurga?
Jika ibu-bapa pintar melahir anak cuma
Jika pelajar hanya mahu lulus periksa dan cari kerja
Jika guru, pensyarah kehilangan arahIlmu terpaku di dada ijazah
Jika peniaga bermain politik, bertuhankan laba
Ahli politik memperniaga prinsip dan akhlak segala
Jika cendekiawan cuma mengikut dan membuat komentar-
Cekap mengubah fakta, meminda makna, mengejar kuasa
Adam akan menyesal
Dan Iblis berkenduri besar.
Ditulis Oleh Wan Mohd Nor Wan Daud

Menulis Suatu Mandat


Menulis merupakan salah satu mandate keilmuan yang perlu dilaksanakan bagi orang yang sedar dan faham tentang maknanya. Dalam konteks sejarah, penulisan amat penting kerana ia menyambungkan dunia pada masa lepas dengan masa kini dan bagi kita melakukan sesuatu perubahan ….Semakin banyak yang kita tahu semakin banyak yang perlu kita laksanakan penulisan merupakan salah satu bentuk perjuangan yang akan berterusan dari dahulu sehingga masa akan datang….

Urus sisa elektronik


Oleh ABDUL RAHMAN MAHMUD 23 Julai 2008 Utusan Malaysia
Setiap tahun dianggarkan sebanyak 50 juta tan bahan elektronik dibuang sebagai sisa pepejal di seluruh dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan lima peratus daripada jumlah sisa perbandaran terdiri daripada buangan elektronik. Lambakan buangan elektronik ini sebenarnya boleh membawa implikasi yang besar terhadap manusia dan alam sekitar. Ia merupakan suatu cabaran kepada pengurusan sisa pepejal sama ada di peringkat lokal mahupun global.

Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China adalah antara pengeluar bahan buangan elektronik yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2007, di AS sahaja terdapat lebih kurang 700 juta komputer usang yang sedia untuk dilupuskan sebagai bahan sisa pepejal.
Sementara itu China dilaporkan mengeluarkan satu juta tan buangan elektronik setahun dan Kesatuan Eropah menjana lebih kurang 8.7 juta tan buangan elektronik setahun.

Dalam konteks Malaysia, penggunaan peralatan elektronik turut bertambah seiring dengan pertambahan penduduk. Statistik menunjukkan sejak tahun 1999 hingga 2003 jumlah komputer yang digunakan telah meningkat sebanyak dua kali ganda iaitu daripada 1.8 juta kepada 4.18 juta. Sementara itu penggunaan telefon bimbit meningkat sebanyak empat kali ganda daripada 2.7 juta pada tahun 1999 kepada 11.12 juta pada tahun 2003.

Selain itu peralatan elektronik yang digunakan oleh penduduk Malaysia menunjukkan angka yang agak tinggi iaitu pada tahun 2003 bagi TV ialah 4.5 juta, radio 9.4 juta dan peti sejuk 3.5 juta. Kesemua barangan ini bakal menjadi bahan buangan apabila sampai ke penghujung hayatnya.

Pada tahun 2004 adalah dianggarkan sebanyak 380,000 hingga 430,000 tan buangan elektronik dikeluarkan oleh negara ini. Persoalannya apakah kita telah bersedia untuk menguruskan pertambahan buangan elektronik ini pada masa hadapan?

Sememangnya pengurusan buangan sisa pepejal di Malaysia pada ketika ini amat mencabar dan sering kali menjadi isu nasional. Kebanyakan tapak pelupusan sampah di Malaysia kini mempunyai hayat tampungan yang semakin berkurangan. Ini disebabkan oleh jumlah penjanaan bahan sisa pepejal dan pertambahan penduduk yang semakin meningkat.

Pada ketika ini dianggarkan 18,000 tan sisa pepejal dihasilkan setiap hari di seluruh Malaysia. Di Kedah misalnya, sehingga tahun 2006, terdapat lebih kurang 11 buah tapak pelupusan sisa pepejal dan 50 peratus daripadanya mempunyai jangka hayat tidak lebih daripada empat tahun.
Antara isu yang sering kali timbul mengenai pengurusan tapak pelupusan sisa pepejal adalah aspek penempatan dan reka bentuknya yang tidak menepati spesifikasi kejuruteraan dan tidak menerapkan konsep mesra alam.

Hal ini telah mengundang pelbagai kesan buruk terhadap persekitaran seperti bau busuk dan pelepasan air larut resap dari tapak pelupusan sehingga menjejaskan kualiti air sungai di kawasan berhampiran.

Dalam konteks buangan elektronik pula, ia memerlukan suatu sistem pengurusan yang agak kompleks dan berbeza dengan pengurusan sisa pepejal harian. Sejak tahun 1990 Kesatuan Eropah telah melarang pelupusan buangan elektronik bersama dengan sisa pepejal harian.
Terdapat dua sebab utama mengapa buangan elektronik perlu di urus secara sistematik. Sebab yang pertama adalah buangan elektronik mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar.

Terdapat lebih kurang seribu jenis bahan kimia dalam buangan elektronik. Ini termasuklah beberapa jenis logam berat yang boleh membawa kesan toksik kepada manusia seperti plumbum, raksa dan kadmium. Buangan elektronik juga mengandungi Polychlorinated biphenyls (PCBs) yang boleh membawa kesan karsinogenik kepada manusia.

Kajian yang dibuat oleh Basel Action Network (BAN), daripada sejumlah 500 juta komputer di dapati mengandungi 2.8 bilion kg plastik, 716.1 juta kg plumbum dan 286,700 kg raksa. Secara puratanya setiap sebuah monitor komputer mempunyai enam peratus plumbum yang kebanyakannya terdapat dalam kaca tiub sinar katod (CRT).

Sebab kedua mengapa buangan elektronik perlu diurus secara sistematik kerana peningkatan drastik jumlah bahan buangan elektronik. Jumlah tapak pelupusan yang sedia ada kini amat terhad dan tidak sesuai untuk pelupusan buangan elektronik.

PelupusanPelupusan buangan elektronik kebiasaannya memerlukan proses yang agak kompleks. Kaedah pelupusan bahan buangan elektronik juga perlu mematuhi perundangan alam sekitar yang ditetapkan.

Buangan elektronik kini dijadikan sumber bahan mentah untuk industri kitar semula bagi mendapatkan bahan-bahan kimia yang bernilai untuk kegunaan lain. Selain itu, buangan elektronik seperti komputer boleh diguna semula dengan kaedah membaik pulih komputer lama.

Konsep 3R (reuse, reduce, recycle) telah diterapkan dalam usaha untuk mengelakkan bahan buangan elektronik terus dilupus dan mencemarkan alam. Bagaimanapun kaedah pelupusan buangan elektronik perlu mematuhi prosedur perundangan yang ketat.
Di Malaysia buangan elektronik perlu mematuhi perundangan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang ditadbir oleh Jabatan Alam Sekitar. Buangan elektronik dikategorikan sebagai Buangan Terjadual di bawah kod SW 110.

Pelupusan buangan elektronik perlu mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan. Konsep dari buaian hingga ke liang lahad (cradle to grave) diamalkan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan dalam pelupusan bahan buangan ini. Mengurus buangan elektronik dari ia terhasil sehingga ia dilupuskan di tapak pelupusan selamat yang dilesenkan oleh kerajaan.

Dalam konteks antarabangsa, buangan elektronik telah disenaraikan di bawah kod A1180 dan kod A2010 di bawah Perjanjian Basel. Perjanjian Basel ini bermatlamat untuk mengerakan masyarakat antarabangsa mengenai usaha menjaga kesihatan manusia dan alam sekitar daripada kesan bahan buangan berbahaya, serta berusaha untuk mengurangkan penghasilan dan mengawal pergerakan buangan berbahaya rentas benua. Malaysia merupakan satu daripada 116 negara yang telah menandatangani perjanjian Basel pada tahun 1989.

Pengurusan buangan elektronik di Malaysia perlu dilihat sebagai suatu cabaran besar. Ia hanya mampu dilaksanakan dengan kesedaran dan kerjasama antara semua pihak termasuk individu, agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. Selain daripada polisi dan perundangan amalan mesra alam perlu diterapkan di semua peringkat untuk memastikan risiko buangan elektronik ini dapat dikawal pada tahap minimum.

Antara amalan yang boleh dilakukan pertama, adalah mengembalikan setiap barangan elektronik yang lusuh kepada penjual. Kedua, menukar barangan elektronik yang lama apabila membeli yang baru. Ketiga, menghantar ke pusat- pusat kitar semula. Keempat, penggunaan komputer di sektor awam umpamanya perlu di servis secara berkala bagi memanjangkan hayat penggunaan barangan elektronik.


Kelima, membeli barangan elektronik yang lama tapi masih boleh digunakan. Keenam, memperbanyakan tong kitar semula bahan buangan elektronik untuk telefon bimbit. Ketujuh, memperbanyakan program kesedaran di kalangan masyarakat mengenai isu lambakan buangan elektronik dan kesannya terhadap alam sekitar.

Sesungguhnya langkah-langkah ini perlu segera dilaksanakan bagi mengelakkan negara kita terus menjadi lambakan buangan elektronik sehingga boleh menjejaskan alam sekitar dan manusia.

Debat yang bernas dari hati yang tulus

DEBAT .….

Debat perlu diisi dengan hujah-hujah yang substantif, data, fakta dan perbandingan – perbandingan yang jelas dan nyata. Kedua – dua pihak pendebat perlu ikhlas demi kebenaran dan keadilan. Bersedia mendengar dengan berlapang dada. Namun bila emosi mempengaruhi si pendebat akhirnya ia tidak mencapai matlamatnya. Seorang pendebat yang baik, adalah pendabat yang menggunakan kekuatan daya fikir, ilmu dan matang dalam perdebatanya.Mempunyai asas – asas ilmu yang kukuh dan berdisiplin serta bertanggungjawab dalam mengemukakan hujahanya. .. Fikir – fikir lah...

Cabaran Perkembangan Populasi Dunia


Cabaran perkembangan populasi dunia
Oleh Abdul Rahman Mahmud - 11 Julai 2008 rencana utusan
TARIKH 11 Julai setiap tahun disambut sebagai Hari Populasi Sedunia. Sambutan ini mula diperkenalkan pada tahun 1989 oleh Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu berkaitan dengan perkembangan populasi manusia.


Sehingga kini jumlah populasi manusia ialah 6.7 bilion. Kadar peningkatan populasi manusia pada ketika ini ialah 1.2 peratus setahun. Iaitu pertambahan sebanyak 212,036 manusia setiap hari. Populasi manusia dijangkakan akan terus meningkat sehingga 20 peratus menjadikan jumlahnya 9.2 bilion menjelang tahun 2050.

Statistik yang dikeluarkan oleh GeoHive menyatakan wilayah Afrika mempunyai kadar pertumbuhan populasi yang agak pantas berbanding dengan wilayah lain, ini diikuti wilayah Asia dan wilayah Amerika Latin. Negara-negara wilayah Afrika diramalkan mengalami ledakan populasi yang tinggi. Kajian pada tahun 2000 meramalkan penduduk wilayah ini akan meningkat sebanyak 87 peratus pada tahun 2030 (1.5 bilion orang). Negara Afrika seperti Nigeria, Ethiopia, Uganda dan Tanzania mempunyai kadar pertumbuhan populasi melebihi dua peratus setahun.
Sementara itu dijangkakan Bangladesh, India dan Afghanistan yang terletak di sebelah selatan tengah Asia akan mencapai kadar perkembangan populasi yang tinggi berbanding negara-negara lain di Asia iaitu sebanyak 1.6 hingga tiga peratus setahun menjelang tahun 2030.
Peningkatan populasi manusia ini sudah pasti diiringi dengan peningkatan keperluan bahan asas untuk kehidupan seperti tempat tinggal, makanan dan minuman. Untuk meneruskan kelangsungan hidup, manusia amat bergantung kepada sumber-sumber alam semula jadi.


Sekurang-kurangnya terdapat empat cabaran besar yang sedang dan bakal ditempuhi dalam meniti arus perkembangan populasi manusia. Cabaran-cabaran ini seharusnya dilihat secara serius untuk kita mengurus kehidupan dan menangani perubahan dengan baik pada masa hadapan. Cabaran pertama adalah untuk mengecap tahap kesihatan yang baik dalam kehidupan manusia. Pada ketika ini manusia sedang berhadapan dengan pelbagai bentuk penyakit yang semakin kompleks dan mencabar.


Di alaf baru ini kita dikejutkan dengan beberapa serangan penyakit baru yang muncul dengan pelbagai nama seperti wabak penyakit Sindrom Pernafasan Akut Teruk (SARS), selesema burung dan pelbagai penyakit pandemik yang amat merisaukan. Selain itu manusia juga terus berhadapan dengan peningkatan jumlah penghidap HIV (AIDS).


Selain itu penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis terus bertambah saban waktu. Amalan pemakanan dan gaya hidup yang jauh dari amalan kesihatan menyebabkan kehidupan manusia terus diburu dengan pelbagai masalah penyakit. Cabaran kedua adalah untuk menikmati alam sekitar yang bebas daripada pencemaran. Masalah pencemaran alam sekitar pada ketika ini semakin meruncing. Impak pencemaran alam sekitar kini dirasai pada skala global. Pemanasan bumi merupakan isu sejagat yang bakal menghimpit hidup masyarakat dunia.


Para saintis meramalkan pelbagai bencana alam luar jangka seperti banjir besar dan ribut taufan akan bertambah andainya fenomena ini terus berlaku. Pencemaran alam sekitar yang berlaku juga akan mengakibatkan generasi akan datang berhadapan dengan krisis kekurangan sumber utama bahan asas kehidupan seperti air, tenaga dan makanan. Cabaran ketiga yang bakal dihadapi oleh manusia ialah peningkatan masalah kemiskinan. Krisis inflasi dunia dijangka akan terus menyumbang kepada peningkatan jumlah rakyat termiskin di dunia.


Cabaran keempat, adalah untuk menikmati keamanan dunia yang jauh daripada sebarang penindasan dan peperangan. Peperangan telah menyebabkan kemusnahan manusia dan alam.
Sejak peperangan dunia kedua hingga kini krisis peperangan sering berlaku. Ia telah mengorbankan jutaan nyawa yang tidak berdosa. Keempat-empat cabaran ini wajar diteliti oleh kita semua secara serius. Perkembangan populasi di Malaysia memerlukan perancangan strategik untuk memastikan kelestarian hidupan rakyat terus terjamin. Isu-isu yang boleh mengancam kesejahteraan hidup rakyat perlu ditangani secara bijaksana.


Hakikatnya ia tidak boleh dilihat sebagai suatu masalah, malah apa yang penting adalah bagaimana manusia pada hari ini menyusun kehidupan dan menilai cabaran mendatang untuk melakukan perubahan.

Ulasan Buku: Ahmadinejad

Membaca buku ini mendekatkan saya kepada keperibadian seorang bekas pimpinan pelajar yang tegas dan berani iaitu Ahmadinejad. Kekaguman saya kepada beliau adalah mengenai keberanianya menulis warkah kepada pemerintah AS dan rakyat AS untuk melihat keadilan dan keamanan dunia sebagai subjek utama masa hadapan. Warkah yang di utus oleh beliau di dahului dengan pujian syukur kehadrat Allah SWT. .. . saranan beliau penuh dengan pandangan yang tajam dan kritik yang tegas terhadap rejim AS kepada dunia dan umat Islam.
Sedutan :
"Suasana politik di Iran yang sentiasa bercelaru, memunculkan pelbagai reaksi di kalangan penyokong parti terhadap calon pilihan mereka manakala Ahmadinejad pula tidak menunjukkan apa juga tindakan sebagai calon parti kerana kekurangan modal, tetapi mempunyai gagasan besar untuk memajukan rakyat Iran.Persiapan calon Datuk Bandar Tehran merebut undi menyaksikan pelbagai tipu muslihat, tetapi penyokong Ahmadinejad giat memikirkan cara terbaik memperkenalkan tokoh pilihan mereka dengan dana terhad bagi menarik pengundi agar mengundi pemimpin yang boleh membawa kesenangan kepada rakyat."

Ulasan Buku : Tariq Bin Ziyad ~ karya Abdul Latip Talib

Ketika saya membaca buku ini, imiginasi fikiran saya menerjahkan diri saya ke alam peperangan bersama dengan tentera pimpinan Tariq bin Ziyad. Membaca buku ini seolah-olah bersama dengan mereka di dalam sebuah angkatan perang yang kental dan cekap.

Keberanian Tariq bin Ziyad menyeberang lautan ke Andalusia Sepanyol membuka laluan Dakwah Islamiah ke benua eropah. Peristiwa membakar kapal laut angkatan tentera Islam demi untuk menyalakan obor perjuangan adalah gambaran keperkasaan Tariq dalam meneruskan Jihad Fi Sabililah.

KeberaniaN Tariq Bin Ziyad wajar menjadi teladan generasi muda hari ini. Kepintaran mengurus strategi, mengadakan penyiasatan sebelum tindakan di serlahkan dalam siri – siri pertempuran yang dilalui olehnya.

Sedutan :

Tariq Bin Ziyad menawan sebuah bukit di sepanyol yang kini di kenali sebagai (gibraltar) Jabal Tar. Tariq Bin ziyad akan terus kekal dalam sanubari umat sebagai pejuang Islam yang terhebat.

“Bakar kapal-kapal kita semua!” perintah Tariq bin Ziad kepada panglima-panglima tenteranya sebaik sahaja semua angkatannya mendarat di pantai itu.Panglima-panglima tentera tanpa membantah perintah Tariq bin Ziad, terus membakar kapal-kapal mereka dengan pantas. Langit di kawasan laut menjadi gelap gelita dengan asap hitam bergumpal-gumpal keluar daripada kapal-kapal yang dibakar itu. Satu-persatu kapal yang terbakar itu tenggelam ke dasar laut. Kemudian, Tariq bin Ziad memanggil semua anggota angkatan tenteranya berkumpul di hadapannya.Namanya tercatat dalam sejarah sebagai panglima yang menggerunkan pasukan tentera Sepanyol di bawah pimpinan Raja Roderick.

Hingga kini, Gibraltar atau asalnya Jabal Tariq yang bermakna Bukit Tariq masih abadi di Andalusia, Sepanyol. Atas usahanya, kerajaan Islam al-Andalus bertapak di Sepanyol selama 781 tahun.

Strategi berkesan elak impak buruk ekonomi

Oleh Abdul Rahman Mahmud ~ Rencana Berita Harian 2 July 2008
DALAM dunia globalisasi, aspek ekonomi adalah langkah terpenting dalam usaha membangunkan sesebuah negara secara lestari. Oleh itu, apa saja krisis yang timbul dalam hal ekonomi akan menjejaskan misi melestarikan pembangunan. Kini, dunia sedang berhadapan dengan krisis inflasi global yang semakin meningkat. Kadar inflasi yang tinggi boleh membawa kesan buruk terhadap aktiviti ekonomi dan sosial sesebuah negara. Kadar inflasi didorong kenaikan harga minyak di pasaran dunia kini amat sukar dibendung. Penganalisis ekonomi menjangkakan harga minyak dunia akan terus mencecah pada paras AS$200 dolar setong sehingga akhir tahun ini. Sehingga kini tiada sebarang petanda harga minyak akan turun. Keadaan ini sekiranya tidak dibendung dengan langkah konstruktif sudah pasti akan membawa pelbagai masalah kepada keharmonian masyarakat dunia. Inflasi secara umumnya ditakrifkan sebagai kenaikan harga berterusan dalam tingkat harga umum. Harga umum bermaksud paras harga bagi keseluruhan barang dan perkhidmatan yang ada dalam sesuatu ekonomi pada sesuatu masa tertentu.


Krisis inflasi global yang berlaku kini, banyak didorong kenaikan harga minyak di pasaran dunia, sekali gus mendorong kepada kenaikan harga barang keperluan lain. Kenaikan harga barang berlaku disebabkan ada peningkatan kos pengeluaran dan pengangkutan yang amat bergantung kepada penggunaan minyak. Masyarakat yang berpendapatan rendah di kawasan bandar dan luar bandar sudah tentu merasai keperitannya. Kenaikan harga barang keperluan akan mengurangkan kuasa membeli rakyat. Hanya mereka berpendapatan tinggi, mampu membeli barang berkualiti. Ini menyebabkan mereka yang berpendapatan rendah terpaksa memilih barang yang rendah kualitinya, sesuai dengan pendapatan mereka. Akibatnya kualiti hidup rakyat akan menurun dan keselesaan yang pernah dikecapi sebelum ini, kini seolah-olah akan berakhir. Kenaikan inflasi secara berterusan juga amat membimbangkan kerana ia boleh menambah jumlah rakyat miskin di dunia. Seperti mana, yang pernah diungkapkan Indra Ghandi, iaitu kemiskinan adalah punca pencemaran yang paling besar.


Sebelum ini, Bank Dunia pernah menyatakan mengenai kenaikan harga makanan, dijangka menyebabkan 100 juta penduduk dunia jatuh dalam kategori kemiskinan melarat. Fenomena kenaikan harga makanan ini juga dijangka akan berlarutan sehingga 2015. Selain itu, inflasi global juga boleh menjejaskan pembangunan dalam sektor ekonomi. Pembangunan aktiviti industri, perdagangan dan perkhidmatan akan menerima kesan langsung. Peluang pekerjaan mula menyusut dan kadar pengangguran semakin meningkat. Keadaan ini akan mendorong kepada tekanan hidup masyarakat yang dijangka membawa peningkatan terhadap gejala sosial. Tidak dapat dinafikan apa yang berlaku kini adalah impak daripada globalisasi ekonomi. Fenomena ini adalah satu ancaman besar terhadap kelestarian pembangunan sesebuah negara, wilayah dan dunia secara umumnya. Namun timbul juga persoalan adakah konsep pembangunan lestari itu benar-benar diterapkan dalam proses pembangunan atau pun ia sekadar hiasan semata-mata. Tanpa mengira apa juga persoalannya, kita perlu melakukan ulangkaji terhadap apa yang sudah berlaku kini. Mengulangkaji dalam erti kata menilai semula impak globalisasi terhadap kelestarian pembangunan. Globalisasi bukan hanya memberikan kesan kepada ekonomi, malah mengheret masyarakat dunia ke kancah globalisasi kemiskinan. Justeru, pembangunan lestari perlu dilihat dalam aspek menyeluruh. Elemen dalam pembangunan seperti ekonomi, sosial, budaya serta penggunaan sumber alam perlu diurus dalam ruang lingkup yang bersepadu dan bukannya dalam bentuk yang terpisah antara satu sama lain.


Strategi pembangunan lestari perlu diperkukuhkan dengan langkah berkesan untuk berhadapan dengan globalisasi. Dalam konteks negara kita, usaha mengukuhkan teras ekonomi rakyat perlu dipertingkatkan. Isu mengenai kenaikan harga barang perlu diatasi dengan cara berhikmah dengan pendekatan kelestarian. Kebergantungan terhadap sumber asli tidak boleh diperbaharui seperti minyak perlu dikurangkan. Alternatif bagi menggunakan tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin, dan ombak adalah langkah bijak yang perlu diusahakan dengan serius. Langkah kerajaan untuk mengadakan Dasar Tenaga Nasional dilihat wajar dan bertepatan pada masanya. Usaha ke arah memperluaskan industri pertanian untuk bekalan makanan dalam negara adalah suatu langkah proaktif yang amat wajar dilaksanakan. Pengeluaran bekalan makanan dalam negara dapat mengurangkan import bahan makanan daripada luar yang kini mengalami peningkatan harga kos penghantaran dan pengeluaran. Sebarang kegiatan untuk mengeksploitasi sumber asli seperti pembalakan hutan dan perlombongan secara besar-besaran perlu disekat dan dihentikan.


Atas kepentingan ekonomi, sumber alam tidak sepatutnya dijadikan mangsanya. Kos memulihkan semula akibat kerosakan adalah lebih besar daripada nilai ekonomi yang dijana daripada kegiatan itu. Di samping itu, peranan rakyat dalam mengamalkan gaya hidup mesra alam amat dituntut. Kini perubahan sikap dan amalan terhadap perbelanjaan perlu berubah. Pembaziran ketika membeli barang, perlu dielakkan. Konsep 5R + 1C, iaitu guna semula (reuse), kurangkan (reduce), kitar semula (recycle), fikir semula (rethink), baiki semula (repair) dan kompos (composting) perlu menjadi amalan dalam kehidupan. Amalan ini seharusnya bukan sekadar dilaksanakan pada peringkat rakyat, tetapi perlu juga diserapkan dalam pentadbiran organisasi kerajaan dan swasta.


Sesungguhnya isu ekonomi adalah ancaman globalisasi yang tidak mudah dielakkan. Kesan globalisasi ekonomi sudah diterima di kebanyakan negara di dunia. Negara kita juga turut menerima tempias daripada pusaran globalisasi yang memaksa penstrukturan semula subsidi dan tambahan belanjawan kepada RM230 bilion bagi Rancangan Malaysia Kesembilan. Dalam menghadapi globalisasi ini, strategi berkesan menerusi pengukuhan teras ekonomi rakyat, mengurangkan kebergantungan kepada pasaran global serta perubahan sikap masyarakat adalah langkah terbaik dalam meneruskan agenda membangunkan negara secara lestari.