Banjir dan Hikmahnya


Banjir merupakan suatu fenomena alam yang sering berlaku di Malaysia. Namun sejak akhir - akhir ini kejadian banjir semakin bertambah dan memberi impak terhadap kawasan - kawasan yang sebelum ini dianggap 'kalis banjir'. Walaubagaimanapun keadaan banjir sebenarnya membawa bersama sisi positif yang perlu ditafsir dengan penuh makna.

Ungkapan api ketika kecil menjadi kawan apabila besar menjadi lawan , juga boleh disinonimkan dengan air. Air ketika sedikit boleh menjadi teman apabila besar dan banyak boleh memusnahkan kehidupan manusia.

Air dari segi saintifikinya terbentuk dari 2 molekul atom hidrogen dan 1 molekul atom oksigen, merupakan salah satu unsur terpenting di alam ini. Ia merupakan sumber kehidupan yang harus dihargai. Dengan air manusia hidup ,amalah lebih dari 70 % komposisi tubuh manusia di penuhi dengan H2O.

Kejadian banjir adalah tanda - tanda kecil peringatan Allah untuk hambanya. Tragedi banjir ini mengingatkan saya nukilan novel Shanon Ahmad "Revolusi Yang Di Tangguhkan" seolah - olah alam ini sedang menanti bila saat nya manusia akan digulung di dalam gelombang air yang tidak tertahan hebatnya. Disebabkan keangkuhan jiwa manusia yang selalu merasa besar , walau hakikatnya terlalu kerdil.

Moga - moga keinsafan dan ketaqwaan kita akan bertambah - tambah di atas bencana alam yang datang menimpa ini. Ya Allah , Ampunkan Dosa - Dosa Kami , Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa Akan Setiap Sesuatu.

No comments: